Čeština Čeština English English Deutsch Deutsch Italiano Italiano Español Español Slovenčina Slovenčina Slovenščina Slovenščina Magyar Magyar

HRANIČNÝ POTOKUMIESTNENÝ V STREDE HRANIČNÉHO ZÁMOČKU BOL OBNOVENÝ PRI
ROZSIAHLEJ REKONŠTRUKCII V ROKU 2018 NA POČESŤ 200. VÝROČIA
VÝSTAVBY ZÁMOČKU A AKO SYMBOL VTEDAJŠEJ HRANICE MEDZI
MARKGRÓFSTVOM MORAVSKÝM A ARCIVOJVODSTVOM DOLNORAKÚSKYM

Hraničný zámoček je významná architektonická pamiatka lednicko-valtického areálu, ktorá je od roku 1996 zapísaná na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Nádhernú klasicistickú stavbu vybudovanú v rokoch 1816 až 1827 si nechal postaviť Johann I. Joseph z Liechtensteinu na okraji Hlohoveckého rybníka za účelom relaxácie a odpočinku, slúžila vtedy ako letné sídlo šľachtického rodu.

Vo chvíli, keď bol položený základný kameň zámočku, patrili pozemky Morave, avšak v dobe jeho výstavby došlo k zmene územných plánov a k posunu zemskej hranice medzi Markgrófstvom moravským a arcivojvodstvom dolnorakúskym do stredu budovy.

Toto významné rozdelenie územia nám dodnes pripomína len nápis na fasáde „Zwischen Österreich und Mähren“, ale i hraničný potôčik, ktorý pôvodne vytekal z vázy pri soche ležiacej nymfy, pretekal stredom zámočku a ústil do Hlohoveckého rybníka.

Potok bol obnovený pri rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2018 ako symbol dejinných udalostí priamo súvisiacich so vznikom zámočku.