Čeština Čeština English English Deutsch Deutsch Italiano Italiano Español Español Slovenčina Slovenčina Slovenščina Slovenščina Magyar Magyar

HRANIČNÍ POTOK

UMÍSTĚNÝ VE STŘEDU HRANIČNÍHO ZÁMEČKU BYL OBNOVEN PŘI ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI V ROCE 2018 NA POČEST 200. VÝROČÍ VÝSTAVBY ZÁMEČKU A JAKO SYMBOL TEHDEJŠÍ HRANICE MEZI MARKRABSTVÍM MORAVSKÝM A ARCIVÉVODSTVÍM DOLNORAKOUSKÝM

Hraniční zámeček je významná architektonická památka lednicko-valtického areálu, jež je od roku 1996 zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Nádhernou klasicistní stavbu vybudovanou v letech 1816 až 1827 si nechal postavit Jan I. Josef z Liechtensteina na kraji Hlohoveckého rybníka za účelem relaxace a odpočinku, sloužil tedy jako letní sídlo šlechtického rodu.

Ve chvíli, kdy byl položen základní kámen zámečku, náležely pozemky Moravě, avšak v době jeho výstavby došlo ke změně územních plánů a k posunu zemské hranice mezi Markrabstvím moravským a arcivévodstvím dolnorakouským do středu budovy. Toto významné rozdělení území nám dodnes připomíná nejen nápis na fasádě „Zwischen Österreich und Mähren“, ale i hraniční potůček, který původně vytékal z vázy u sochy ležící nymfy, protékal středem zámečku a ústil do Hlohoveckého rybníka.

Potok byl obnoven při rozsáhlé rekonstrukci v roce 2018 jakožto symbol dějinných událostí přímo souvisejících se vznikem zámečku.